Adressen


Hier vind je een handige lijst met contactgegevens.

algemeen 
info@caspardirobles.nl

clubgebouw
't Dok, Kanaalweg 112, 8861 KJ Harlingen

groepsbestuur 
voorzitter: we zoeken nog een enthousiaste nieuwe man/vrouw. Interesse? Mail naar info@caspardirobles.nl
secretaris: Astrid Diemel, secretaris@caspardirobles.nl
penningmeester: Remco Kingma, penningmeester@caspardirobles.nl
groepsbegeleider: Jessy van der Ploeg
lid: Barend Jan Baars
lid: Maurits Obbema

welpen
 
teamleider: Alex van der Bij, welpen@caspardirobles.nl, 06-81162567
leidster: Iris de Wit
leider: Ronald Pomstra

junior-zeeverkenners 
teamleider: Rense Nieuwenhuis, jzv@caspardirobles.nl
leider: Joppe Kortleve
leidster: Rebecca Kuntz
leider: Christiaan Notenboom

zeeverkenners
 
teamleider: Emile Nugteren, zv@caspardirobles.nl, 06-51948228
leidster: Jeannette Voorthuijzen

wilde vaart 
begeleider: Philip Vlug, wv@caspardirobles.nl, 06-21845040 
begeleider: Bart Voorthuijzen

loodsen 
contactpersoon: Philip Vlug, loodsen@caspardirobles.nl, 06-21845040

senior-loodsen 
contactpersoon: Barend Jan Baars, seniorloodsen@caspardirobles.nl, 06-22914494

praktijkbegeleiders
Astrid Diemel en Joost Diemel

oudervertegenwoordigers
 
welpen: Dorien Krijt, dorienkrijt@hotmail.com, via 06-22914494  
junior-zeeverkenners: Sigrid van Wijk, 06-52335630 
zeeverkenners: Dominique Kooistra, jessekooistra@home.nl, 06-18369000 

materiaalmeesters 
contactpersoon: Ries van Elteren, Rik Pomstra

Vertrouwenspersonen
Wouke Lans en Dorien Krijt, dorienkrijt@hotmail.com
 
Activiteitenteam
 
Barend Jan Baars, Mignon Bek, Astrid Diemel, Moniek Dotinga, Jeljer Glashouwer, Yvonne van Houten, Jolanda Outhuijse, Dominique Schuil, Dorien Krijt

Kledotheek 
Cunera de Ruiter, kledotheek@caspardirobles.nl, 0517-412142 

Ledenadministratie
Dominique Kooistra, ledenadministratie@caspardirobles.nl

stichtingsbestuur
 
voorzitter: Hepco van der Zee
secretaris: Chris Elsinga
penningmeester: Remco Kingma