Adressen


Hier vind je een handige lijst met contactgegevens.

Algemeen 
info@caspardirobles.nl

Clubgebouw
't Dok, Kanaalweg 112, 8861 KJ Harlingen

Groepsbestuur 
voorzitter: Barend Jan Baars, info@caspardirobles.nl
secretaris: Astrid Diemel, secretaris@caspardirobles.nl
penningmeester: Remco Kingma, penningmeester@caspardirobles.nl
notulist: Rolinda de Vries
groepsbegeleider: Dorien Krijt
lid: Thom Tuinstra
lid: Mirjam Beuker-Outhuijse

Welpen - welpen@caspardirobles.nl
 
leidster: Sigrid van Wijk
leidster: Elzemiek Dijkstra
leidster: Esmée Punter
leider: Lars Boosman

Junior-zeeverkenners - jzv@caspardirobles.nl 
leider: Joppe Kortleve
leider: Christiaan Notenboom
leider: Roland Pennaertz
leider: Thom Tuinstra

Zeeverkenners - zv@caspardirobles.nl
 
teamleider: Emile Nugteren, 06-51948228
leidster: Jeannette Voorthuijzen
leider: Alex van der Bij

Wilde vaart - wv@caspardirobles.nl
begeleider: Bart Voorthuijzen
begeleider: Harm van der Spoel

Loodsen - loodsen@caspardirobles.nl 
contactpersoon: Philip Vlug, 06-21845040

Senior-loodsen - seniorloodsen@caspardirobles.nl 
contactpersoon: Barend Jan Baars, 06-22914494

Praktijkbegeleider
Joost Diemel

Oudervertegenwoordigers
 
welpen: Richard de Boer
junior-zeeverkenners: Dominique Kooistra, jessekooistra@home.nl, 06-18369000 
zeeverkenners: Dorien Krijt, dorienkrijt@hotmail.com, via 06-22914494

Materiaalmeesters 
contactpersoon: Philip Vlug, Thom Tuinstra

Beheerder Caspar Di Namisch
Bart Voorthuijzen

Beheerder Di Hermes
Michel Loois

Vertrouwenspersonen
Wouke Lans (0511-454468) en Dorien Krijt 
 
Activiteitenteam
 
Barend Jan Baars, Mignon Bek, Astrid Diemel, Moniek Dotinga, Jeljer Glashouwer, Yvonne van Houten, Jolanda Outhuijse, Dominique Schuil, Dorien Krijt

Kledotheek 
Cunera de Ruiter, kledotheek@caspardirobles.nl, 0517-412142 (het beste bereikbaar 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur)

Ledenadministratie
Dominique Kooistra, ledenadministratie@caspardirobles.nl

Stichtingsbestuur
 
voorzitter: Hepco van der Zee
secretaris: Chris Elsinga
penningmeester: Remco Kingma
lid: Jessy van der Ploeg