Informatie over de groep


Waterscoutinggroep Caspar di Robles is opgericht op 5 oktober 1988. Binnen vijf jaar waren we uitgegroeid tot een complete scoutinggroep. Ons clubhuis was pakhuis De Hamer in de Harlinger binnenstad.

Rond 1999 verhuisden we naar het zelfgebouwde 'Casa di Robles' in de Koningsbuurt. Even verderop kwamen wachtschip Antonius en de zeil- en motorvletten te liggen. Na 5 jaar werd de Antonius weer verkocht: onderhoud en kosten wogen te zwaar. 

Begin 2015 schoven we een klein stukje op. Pal aan het Van Harinxmakanaal ligt nu ons nieuwe clubgebouw 't Dok. Het pand kwam beschikbaar dankzij inzet van de gemeente Harlingen. Medehuurders zijn scoutinggroep De Ontdekkers (scouts met een beperking) en de Sint Michiel- en Liobagroep (landscouts).

Omdat we in 2015 en 2016 flink groeiden, is in 2017/2018 bij 't Dok een mooi bijgebouw gerealiseerd: 't Wrotters Dokje. Zodoende beschikken we nu over extra lokalen.