Organisatie


Onze groep bestaat uit een vereniging en een stichting. De vereniging houdt zich bezig met het wekelijkse scoutingspel, de stichting beheert het gebouw, het terrein en de financiën.

Groepsbestuur
De Groepsraad stelt de leden van het bestuur aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid, voert de leden- en financiële administratie, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten binnen de groep, ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld) en bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten. 

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en voorzitten van de Groepsraad en de bestuursvergaderingen, bewaakt de samenhang en continuïteit van het beleid en onderhoudt de externe contacten van de groep met overheden, de Scouting regio Fryslân en de landelijke organisatie Scouting Nederland.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het bewaken van de inkomsten en uitgaven van de groep en het opstellen van het financieel jaarverslag. 

Groepsbegeleider
De groepsbegeleider heeft als taak het begeleiden van individuele leiding en speltakteams. Hieronder valt het werven, selecteren en introduceren van nieuwe leiding, het stimuleren van de leidinggevende bekwaamheid en het bemiddelen bij conflicten binnen de groep. De groepsbegeleider probeert ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers zich fijn voelen in de groep en probeert de kwaliteit van het Scoutingspel te bevorderen.

Leiding
Onze speltakken hebben elk een eigen leidingteam. Dat bestaat bij voorkeur uit minstens 3 personen en is gemengd van samenstelling. 
De leiding zorgt voor een leuke, spannende, uitdagende, ontspannende, leerzame opkomst voor de jeugdleden. Dit houdt in dat de leiders en leidsters naast de wekelijkse opkomst met de rest van het stafteam ook tijd besteden aan voorbereiding, planning, invulling van de normale opkomsten. Daarnaast hebben alle speltakken één of meer weekendkampen per jaar en een zomerkamp.
Als teamlid ben je ook lid van de Groepsraad. Daarin regelen alle leiding en bestuur samen het draaien van de groep en nemen daar beslissingen over. Ben je 17 jaar of ouder en heb je interesse in een functie als leiding, neem dan contact met ons op.

Materiaalmeester
De materiaalmeesters zijn verantwoordelijk voor de uitgifte, inname en onderhoud van het groepsmateriaal zoals tenten, kampeerspullen en pioniermaterialen. Zij houden toezicht op het magazijn en op de kwaliteit van het materiaal en doen voorstellen voor de vervanging of uitbreiding ervan.