Sociale veiligheid


Wij vinden het belangrijk dat de Caspar iedereen een sociaal veilige omgeving biedt om leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten te kunnen doen. Sociale veiligheid bij de Caspar betekent dat alle leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging zoals pesten, groepsdruk en diefstal.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient te worden onderschreven door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep wil vervullen. De gedragscode voor vrijwilligers van de Caspar is hier te lezen. 

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niet aan grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Caspar heeft getroffen om binnen de groep een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwillige leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Vertrouwenspersonen
Bij de Caspar zijn twee vertrouwenspersonen. Meer lees je hier.

Is er sprake van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, dan kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland ook altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die ervaren zijn in de hulpverlening en veel ervaring hebben met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl.