Subsidie 'Samen Caspar'


Bij de Caspar vinden we dat geld eigenlijk geen reden mag zijn om thuis te blijven. We willen alle activiteiten bereikbaar houden voor alle leden.

Zijn de kosten van de contributie, een scoutingbloes, een weekend- of zomerkamp voor u lastig op te brengen? Dan kijken we graag samen met u naar een oplossing. Er zijn sowieso twee goeie mogelijkheden.

1. Kindpakket
In de gemeente Harlingen zijn het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld actief. Deze fondsen en stichting kunnen gezinnen met kinderen van 4-18 jaar tegemoet komen in bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van Scouting.
U kunt eenmaal per jaar een bijdrage vragen, bijvoorbeeld voor de contributiekosten en het zomerkamp.

Voorwaarde is:
- dat uw inkomen (loon of uitkering) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (check dit op de website www.sozawe-nw-fryslan.nl > bijstandsnormen)
- óf dat u weliswaar een hoger inkomen hebt, maar dat u na aftrek van de vaste lasten toch een laag netto-inkomen overhoudt. Het gaat dan om € 180 voor voor de 1e volwassene van het gezin, € 60 voor de 2e en voor elk kind € 50,-.
Kijk voor meer informatie op www.kindpakket.nl of vraag hulp van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

2. Samen Caspar
De een heeft in het leven nu eenmaal meer geld te besteden dan de ander. Daarom vragen we alle ouders eenmaal per jaar of ze een bijdrage over hebben voor ons solidariteitspotje 'Samen Caspar'. Daaruit dekken we buitengewone kosten om alle leden in staat te stellen gewoon aan alle activiteiten mee te doen. Bijdragen zijn welkom op rekening NL71 RABO 0300 8183 78 van Scouting Caspar di Robles.

Kunt u een bijdrage van ‘Samen Caspar’ goed gebruiken? Aarzel dan niet om een beroep doen op dit potje, het is er voor! Neem contact op met de leiding of iemand van het bestuur.